Rareses Llista de personatges que cal no insultar

Llista de personatges a qualsevol dels quals n’hi havia prou d'insultar per donar-se de baixa d'El mel d'Émile.

Tornar a Rareses