Rareses Dos pregons

Si pronuncies un pregó a la teva ciutat natal, vol dir que has triomfat. Pronunciar-ne dos és gairebé un abús.

 

 

 

Tornar a Rareses