Més llibres

Vicenç Pagès Jordà ha participat amb textos de creació en les publicacions següents:

Més llibres - VPJ