La caldera esquerdada Com lligar en anglès

   L’augment d’estudiants universitaris que aterren a Catalunya provinents de tot Europa ha generat necessitats noves. Fa deu anys, la Universitat de Barcelona va editar, amb el suport de la Generalitat, una Guia de conversa universitària anglès-català i viceversa que des de llavors s’ha reeditat unes quantes vegades. Dividida en capítols temàtics, permet produir frases comprensibles relacionades amb la matriculació, l’allotjament, els transports públics, els serveis mèdics, etcètera.

   En aquests casos, el més interessant és l’etcètera, en concret el capítol dedicat al lleure. El subcapítol titulat Chatting up ("Lligar") sembla elaborat per Raymond Queneau, Georges Perec o algun altre membre del Taller de Literatura Potencial. Fixem-nos en la progressió de les frases. Les primeres són de tempteig ("Portes una samarreta molt elegant", "Et queda molt bé aquest pentinat", "Tens uns ulls molt bonics"). D’aquí passem a propostes concretes ("Vols ballar amb mi?") i observacions afalagadores ("Ets molt simpàtica", "Estic molt bé amb tu", "Ens podríem tornar a veure"). El subcapítol acaba com una novel·la rosa: "M’estic enamorant de tu", "Vols que anem a casa meva?", "T’estimo".).

   Potser hi ha estudiants que no són tan directes. El subcapítol titulat Establishing new relationships ("Relacionar-se amb els companys i les companyes") permet aproximacions en diagonal ("Em costa una mica l’idioma"; "Podries deixar-me els apunts, sisplau?", "On treballes?"). En aquests casos, trobar interessos compartits pot ser útil. Així, la guia proposa unes quantes frases amb la construcció Do you like. Hi trobem els previsibles "T’agrada la música?" i "T’agrada el cinema?" , i fins i tot un "T’agrada l’excursionisme?". El que resulta simptomàtic és que els autors d’una guia orientada a estudiants universitaris no hagin considerat que un "T’agrada llegir?" sigui útil per lligar. Podríem concloure que en aquests medis la lectura ha deixat de ser una manera de passar el temps lliure, però aquesta conclusió seria precipitada. Si més no, els autors podrien haver practicat la mise en abîme i haver inclòs un "T’agrada llegir Guies de conversa?".