Els articles més estranys Suïcidis a batxillerat

   Imagina’t, lector, que estudies batxillerat. T’agrada llegir, o sigui que tries l’assignatura Literatura Universal. Si estudies a Catalunya, durant un any hauràs de llegir entre els quals trobaràs fàcilment els següents, triats pel Departament d’Ensenyament: Romanç de Tristany i Isolda, de Joseph Bédier; Romeu i Julieta, de William Shakespeare; Werther, de J. W. Goethe; Madame Bovary, de Gustave Flaubert; La metamorfosi, de Franz Kafka. Sembla una tria prou universal, oi?

   Certament, els cinc llibres són universals des del punt de vista dels gèneres, ja que hi trobem romanç, teatre, novel·la i relat. No són exactament universals des del punt de vista terraqüi, però ja ens conformem si segueixen el gran corrent de la literatura occidental, cosa que fan, ja que provenen de la literatura celta, anglesa, francesa i alemanya. També són prou universals des del punt de vista històric, ja que comprenen una colla de segles i de tendències: medieval, moderna, romàntica, realista, fantàstica. Des del punt de vista temàtic, narren històries d’amor –més aviat impossibles-, adulteris i la transformació d’un home en escarbat. No està malament.

   En canvi des del punt de vista d’un estudiant de batxillerat poden resultar molt semblants. Des de quin punt de vista? Doncs un de molt important en aquesta edat, com és el to. Fixem-nos-hi: l’humor hi és absent, hi predomina la tragèdia, tots cinc acaben malament. Molt malament, de fet. Els set personatges principals moren: Tristany, Isolda, Romeu, Julieta, Werther, Madame Bovary i Gregor Samsa. D’aquests set, dos moren de pena, un és deixat morir per la família i quatre se suïciden: dos amb verí, un amb pistola i un amb punyal. El tractament no és pas sempre el·líptic, ja que el suïcidi per verí està narrat amb un detallisme i una morbositat memorables.

   Des d’aquí proposem humilment als assessors del Departament d’Educació que es plantegin introduir alguna obra on el protagonista no acabi morint de manera tràgica. Si pot ser. O això o que tinguin el coratge de canviar el nom de l’assignatura per El Club dels Suïcides.