Els articles més estranys L’estatut segons la RAE

   Segons la tradició preagustiniana, l'Esperit Sant és l'autor directe de les Escriptures, és a dir, el que va dictar les paraules als que les van escriure. És per això que els cabalistes esmercen tantes energies en la recerca de missatges ocults. En aquests temps de laïcitat, hi ha qui ha repetit l’operació en textos d’índole no religiosa, com ara els diccionaris. Així, el Diccionari Fabra inclou nombroses frases-exemple que ajuden el lector a comprendre el sentit de cada paraula. Sovint aquestes frases són portadores d’informació transcendent. Si hi busquem, per exemple, la paraula compendiarem>, trobarem la frase següent: En aquest llibre es compendia tota la filosofia dels antics.

   De vegades m’he preguntat si aquestes investigacions esotèriques serien fecundes en altres llengües. Finalment m’he decidit a agafar el llibre Ortografía de la lengua española de la Real Academia Española en l’última edició, corresponent a 1999. La veritat és que, tret d’alguna citació de Clarín o Cervantes, les frases que els acadèmics han triat per exemplificar les seves ensenyances són tan banals que no resulten útils. Costa de trobar-hi cap sentència susceptible de ser llegida com una gran revelació. Però la paciència, finalment, dóna resultat. A la pàgina 62, paràgraf 5.2.8, dedicat a precisar l’ús de la coma darrere de determinats modificadors oracionals, he trobat una frase que mostra fins a qui punt la RAE no es limita a netejar, fixar i donar esplendor, sinó que intervé, de manera visionària o profètica, en el debat polític d’actualitat. La frase, dilectes lectors, diu així: “No obstante, es necesario reformar el estatuto”.

    La frase citada forma part d’un grup de tres que, llegides de manera consecutiva, es transformen en un fragment de diàleg francament accessible. Fa l’efecte que es tracta d’una conversa mantinguda entre dues persones amb un cert poder de decisió al Congrés de Diputats, posem que entre un membre del PSC i un del PSOE. Vegem-ne la sèrie: “Por consiguiente, no vamos a tomar ninguna resolución precipitada”. “No obstante, es necesario reformar el estatuto”. “Efectivamente, tienes razón”. Cada dia que passa sembla més clar que la Real Academia ha encertat les seves prediccions.